اعتدال و توسعه به روایت جمعی از موسسین حزب

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۳۴
Share/Save/Bookmark
اعتدال و توسعه چرا تشکیل شد؟ موسسان این حزب از سال 1378 به دنبال چه بوده اند؟ حزب اعتدال و توسعه، چه تصویری از ایرانی آرمانی دارد؟
شاید در این فیلم، بتوان سرنخ هایی برای پاسخ به این پرسش ها یافت.
کد مطلب: 45