مشخصات فردی
خلاصه وضعیت تحصیلی
افزودن سطر جدید
خلاصه سوابق کاری
افزودن سطر جدید
خلاصه دوره‌هاي آموزشي تخصصي طي شده
افزودن سطر جدید
خلاصه سوابق اجتماعي و سياسي
افزودن سطر جدید
زمينه‌هاي همكاري شما با حزب: (می‌توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید)
خلاصه‌ای از مهم‌ترین سوابق و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را ذکر کنید
توانمندي‌هاي خود در فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي و نحوه مشارکت در
فعالیت‌های حزب را به اختصار توضیح دهید
انديشه اعتدال و توسعه از نظر شما به چه معناست؟
آپلود مدارک
اینجانب*
با اطلاع کامل از مفاد اساسنامه، مرامنامه و خط‌مشی حزب اعتدال و توسعه و ضمن اعلام پایبندی به میثاق‌نامه اعضا و هواداران حزب، با کمال صداقت و درستی این فرم را تکمیل کردم و متعهد می‌شوم که در چارچوب قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی و ضوابط تشکیلاتی حزب، برای توسعه و سربلندی آن فعالیت کنم و از هرگونه اقدامی که موجب خدشه‌دارشدن حزب شود پرهیز کنم.

همچنین تکمیل این فرم را به منزله تائید عضویت یا هواداری خود در حزب اعتدال و توسعه نمی دانم