حزب اعتدال و توسعه با گسترش تشکیلات ، کادر سازی و آموزش نظام مند ، زمینه بهبود شرایط و کاهش نارضایتی ها را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در نشست مطبوعاتی با اهالی رسانه:

حزب اعتدال و توسعه با گسترش تشکیلات ، کادر سازی و آموزش نظام مند ، زمینه بهبود شرایط و کاهش نارضایتی ها را فراهم خواهد کرد.

محمد باقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال توسعه در اولین نشست مطبوعاتی سال جدید که امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به سوالات اهالی رسانه پاسخ داد.

 
دکتر زهرا اربابی و دکتر پروین داداندیش به سمت های «معاون امور آموزشی» و «معاون امور هماهنگی کانون ها» منصوب شدند.

طی احکام جداگانه از سوی دبیرکل حزب اعتدال و توسعه:

دکتر زهرا اربابی و دکتر پروین داداندیش به سمت های «معاون امور آموزشی» و «معاون امور هماهنگی کانون ها» منصوب شدند.

دکتر محمد باقر نوبخت ، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه طی احکام جداگانه معاونین امور آموزش و امور هماهنگی کانون ها را منصوب کرد.

 
جنگ غزه  فشار حداکثری غرب را از دوش «روسیه» برداشت.

دکتر محمود واعظی در نشست فصلی سران حزب اعتدال و توسعه:

جنگ غزه فشار حداکثری غرب را از دوش «روسیه» برداشت.

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه در اولین نشست هم اندیشی سران حزب که با هدف اتخاذ تصمیم های کلان و راهبردی در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای ارشد و دبیران استانی برگزار شد پیرامون تحولات منطقه و سیاست خارجی ...

 
متأسفانه جامعه را به «خودی» و «ناخودی» تقسیم کرده اند.

دکتر علی جنتی در نشست فصلی سران حزب اعتدال و توسعه:

متأسفانه جامعه را به «خودی» و «ناخودی» تقسیم کرده اند.

رئیس هیأت اجرایی حزب اعتدال و توسعه در اولین نشست هم اندیشی سران حزب که با هدف اتخاذ تصمیم های کلان و راهبردی در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای ارشد و دبیران استانی برگزار شد ، ضمن انتقاد به نحوه اعمال خشونت ...

 
مهدی شاه میرزا به سمت «مشاور ویژه دبیرکل در امور رسانه و ارتباطات» منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمد باقر نوبخت:

مهدی شاه میرزا به سمت «مشاور ویژه دبیرکل در امور رسانه و ارتباطات» منصوب شد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در ادامه انتصابات جدید ، مهندس مهدی شاه میرزا را به عنوان مشاور ویژه خود منصوب کرد. متن حکم به شرح ذیل می باشد بسم الله الّرحمن الرّحیم   جناب آقاي مهدي شاه ميرزا  ...