هیات موسس

اعضای هیئت موسس حزب اعتدال و توسعه عبارتند از  آقایان و خانم‌ها:

1. دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
2. دکتر محمود واعظی جزه
3. دکتر اکبر ترکان
4. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده
5. دکتر مرتضی محمدخان
6. دکتر سید حسین موسویان
7. دکتر محمدحسن تولایی
8. دکتر سید احمد زرهانی
9. ابوالفضل اجاره‌دار
10. دکتر مجید قاسمی
11. دکتر محمدجواد ایروانی
12. مهندس علیرضا شیخ‌عطار
13. دکتر فاطمه هاشمی بهرمانی
14. دکتر زهرا پیشگاهی‌فرد