طی احکام جداگانه از سوی دبیرکل حزب اعتدال و توسعه:

دکتر زهرا اربابی و دکتر پروین داداندیش به سمت های «معاون امور آموزشی» و «معاون امور هماهنگی کانون ها» منصوب شدند.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۵۶
Share/Save/Bookmark
دکتر محمد باقر نوبخت ، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه طی احکام جداگانه معاونین امور آموزش و امور هماهنگی کانون ها را منصوب کرد.
دکتر زهرا اربابی و دکتر پروین داداندیش به سمت های «معاون امور آموزشی» و «معاون امور هماهنگی کانون ها» منصوب شدند.
 
دکتر محمد باقر نوبخت ، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در ادامه انتصابات جدید ، طی احکام جداگانه خانم ها دکتر زهرا اربابی و دکتر پروین داداندیش را به ترتیب به سمت «معاون امور آموزش» و «معاون امور هماهنگی کانون ها» منصوب نمود.کد مطلب: 223