حزب اعتدال و توسعه 25 اسفند 1393 ساعت 22:03 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/22/1/گزارش-تصویری-دیدار-جوانان-اعتدال-توسعه-علی-مطهری -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: دیدار جوانان اعتدال و توسعه با علی مطهری -------------------------------------------------- روز دوشنبه 25 اسفندماه، جمعی از اعضای کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه با علی مطهری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. متن : روز دوشنبه 25 اسفندماه، جمعی از اعضای کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه با علی مطهری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.