حزب اعتدال و توسعه 28 شهريور 1397 ساعت 3:22 https://www.hezbet.ir/fa/doc/news/105/حضور-اعضای-حزب-اعتدال-توسعه-بوشهر-جشن-عاطفه-ها -------------------------------------------------- عنوان : حضور اعضای حزب اعتدال و توسعه بوشهر در جشن عاطفه‌ها -------------------------------------------------- جمعی از اعصای حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر تصمیم گرفته‌اند با حضور فعال در جشن عاطفه‌ها، در تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان کم بضاعت استان سهیم شوند. متن : جمعی از اعصای حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر تصمیم گرفته‌اند با حضور فعال در جشن عاطفه‌ها، در تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان کم بضاعت استان سهیم شوند. این تصمیم در جریان دیدار جمعی از اعضای حزب از منزل دکتر حاجیانی رییس کانون پزشکان حزب و خانم صفر پور؛ عضو کانون فرهنگیان که اخیرا از سفر حج بازگشته‌اند اتخاذ شد. بر همین اساس مقرر شد هر بک از اعضا در حد توانِ خود مبلغی را برای خرید نوشت‌افزار و دیگر اقلام مورد نیاز دانش آموزان اختصاص دهد.