حزب اعتدال و توسعه 19 آذر 1397 ساعت 12:17 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/140/1/نشست-سازمان-جوانان-دانشجویان-حزب-اعتدال-توسعه-قزوین-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه قزوین برگزار شد -------------------------------------------------- متن : ​نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه قزوین هجدهم آذر ماه  در دفتر این حزب برگزار شد.