حزب اعتدال و توسعه 17 آبان 1397 ساعت 2:36 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/101/1/نشست-جوانان-حزب-اعتدال-توسعه-استان-قزوین-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : نشست جوانان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین برگزار شد -------------------------------------------------- نشست جوانان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین در دفتر این حزب برگزار شد. متن : نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین در دفتر این حزب برگزار شد. در این نشست جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین ضمن بررسی و تحلیل مسائل روز، به ارائه راهکارهایی به منظور تقویت حضور موثر جوانان در جامعه پرداختند .