حزب اعتدال و توسعه 20 مرداد 1394 ساعت 15:41 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/18/1/گزارش-تصویری-جلسه-هماهنگی-رابطین-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: جلسه هماهنگی رابطین استان تهران -------------------------------------------------- نشست هماهنگی رابطین حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان تهران روز سه‌شنبه 13 مردادماه در دفتر منطقه شمال‌غرب شهر تهران برگزار شد. متن : نشست هماهنگی رابطین حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان تهران روز سه‌شنبه 13 مردادماه در دفتر منطقه شمال‌غرب شهر تهران برگزار شد.