حزب اعتدال و توسعه 12 آذر 1397 ساعت 0:07 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/128/1/دومین-جلسه-شورای-مرکزی-حزب-اعتدال-توسعه-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : دومین جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد -------------------------------------------------- متن :  دومین جلسه شورای مرکزی دوره جدید شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه،  این جلسه  بعداز ظهر پنجشنبه 8 آذر ماه و با حضور اعضای دوره جدید شورای مرکزی برگزار شد.