حزب اعتدال و توسعه 19 آذر 1397 ساعت 12:03 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/137/1/رونمایی-تمبر-یادبود-سفر-رییس-جمهور-دفتر-حزب-اعتدال-توسعه-سمنان -------------------------------------------------- عنوان : رونمایی تمبر یادبود سفر رییس جمهور در دفتر حزب اعتدال و توسعه سمنان -------------------------------------------------- متن : تمبر یادبود سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان سمنان با حضور دکتر محمود واعظی در محل دفتر حزب اعتدال و توسعه سمنان دوازده آذر ماه رونمایی شد