حزب اعتدال و توسعه 13 آبان 1394 ساعت 3:38 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/43/1/گردهمایی-توجیهی-اعضا-هواداران-جدید-حزب-اعتدال-توسعه-استان-تهران -------------------------------------------------- عنوان : گردهمایی توجیهی اعضا و هواداران جدید حزب اعتدال و توسعه استان تهران -------------------------------------------------- این گردهمایی با هدف تشریح دیدگاه ها، برنامه ها و مواضع حزب اعتدال و توسعه درباره مسائل روز برپا شده بود. حاضرین در این گردهمایی عموما افرادی بودند که طی 4 ماه اخیر از حوزه جغرافیایی استان تهران، برای عضویت یا هواداری حزب ابراز علاقه کرده اند. متن : گردهمایی توجیهی حزب اعتدال و توسعه استان تهران، بعد از ظهر روز چهارشنبه ششم آبان ماه 1394 در تهران برگزار شد. به گزارش واحد اطلاع رسانی و تبلیغات استان تهران، این گردهمایی با هدف تشریح دیدگاه ها، برنامه ها و مواضع حزب اعتدال و توسعه درباره مسائل روز برپا شده بود. حاضرین در این گردهمایی عموما افرادی بودند که طی 4 ماه اخیر از حوزه جغرافیایی استان تهران، برای عضویت یا هواداری حزب ابراز علاقه کرده اند. مرتضی بانک، عضو شورای مرکزی و رییس هیات اجرایی، محمد حسن تولایی، عضو شورای مرکزی و دبیر شورای موقت استان تهران، مسعود شفیعی، عضو شورای مرکزی و رییس سازمان جوانان و دانشجویان، نادر شیرکوند، عضو شورای مرکزی و مسئول واحد آموزش و تحقیقات شورای موقت استان تهران و محمود محمدی، عضو هیات اجرایی و رییس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب از جمله حاضران در این گردهمایی بودند. در این گردهمایی مرتضی بانک و محمد حسن تولایی، توضیحات مبسوطی درباره تاریخچه، مواضع و برنامه های آتی حزب ارائه دادند. (مشروح گزارش گردهمایی استان تهران)