حزب اعتدال و توسعه 8 شهريور 1397 ساعت 2:37 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/106/1/بازدید-جمعی-اعضای-حزب-اعتدال-توسعه-خوزستان-نمایشگاه-هفته-دولت -------------------------------------------------- عنوان : بازدید جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه خوزستان از نمایشگاه هفته دولت -------------------------------------------------- جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان از نمایشگاه هفته دولت بازدید کردند. متن :  جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان با حضور در نمایشگاه بین المللی اهواز به‌مناسبت  هفته دولت از نمایشگاهی که به همین مناسبت برگزار شده بود، بازدید کردند.