حزب اعتدال و توسعه 3 مرداد 1396 ساعت 1:48 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/78/1/گزارش-تصویری-جلسه-شورای-مرکزی-حزب-اعتدال-توسعه -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری: جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه -------------------------------------------------- متن : جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.