با صدور احکامی از سوی دبیرکل صورت گرفت:

انتصابات جدید در حزب اعتدال و توسعه

5 تير 1396 ساعت 1:43


محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با صدور احکام جداگانه ای، سخنگو و مسئولان ۲ معاونت و ۲ کمیته حزب اعتدال و توسعه را به شرح زیر منصوب کرد.
 
۱- رمضانعلی سبحانی فر، به عنوان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه
۲- علی جنتی، به عنوان معاون هماهنگی امور کانون ها و سازمان های حزب اعتدال و توسعه
۳- مرتضی براری، به عنوان معاون امور استان های حزب اعتدال و توسعه
۴- محمد دهستانی، به عنوان رئیس کمیته سازماندهی و تشکیلات حزب اعتدال و توسعه
۵- صلاح الدین دلشاد، به عنوان رئیس کمیته انضباطی حزب اعتدال و توسعه
 
بر اساس این گزارش، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، همچنین طی نامه جداگانه ای از زحمات اسماعیل شجاعی در ایام تصدی برخی مسئولیت ها که تا پیش از این برعهده داشت، تقدیر کرد.


کد مطلب: 70

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/news/70/انتصابات-جدید-حزب-اعتدال-توسعه

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir