شفیعی: مبانی فکری را فدای توسعه کمی نخواهیم کرد

13 مرداد 1394 ساعت 22:08

شفیعی اظهار داشت: «حزب اعتدال و توسعه، حزبی سیاسی است که از ابتدا برای فعالیت‌های خود افق‌های بلندی ترسیم کرده و نباید به‌عنوان یک تشکل انتخاباتی که صرفاً اهداف مقطعی را دنبال می‌کند، به آن نگریسته شود».


مهندس مسعود شفیعی گفت: «اعتقاد و باور به مبانی فکری اعتدال و توسعه گام اول برای فعالیت در این حزب است».

رییس کانون جوانان و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه که روز سه‌شنبه 13 مردادماه در نشست هماهنگی رابطین حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان تهران سخن می‌گفت، باور عمیق به مبانی فکری این حزب را پیش‌نیاز هرگونه فعالیت تشکیلاتی برای اعضاء و هواداران آن دانست.

شفیعی اظهار داشت: «حزب اعتدال و توسعه، حزبی سیاسی است که از ابتدای تأسیس، برای فعالیت‌های خود افق‌های بلندی ترسیم کرده و نباید به‌عنوان یک تشکل انتخاباتی که صرفاً اهداف مقطعی را دنبال می‌کند، به آن نگریسته شود».

وی افزود: «کارنامه ۱۶ ساله این حزب نشان می‌دهد که اعتدال و توسعه همواره به دنبال فعالیت سالم سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات کشور بوده و برای پیگیری اهداف و اجرای برنامه‌های خود٬ هیچ گاه از این چارچوب‌ها عدول نکرده‌است».

این عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: «اعتقاد و باور قلبی به اسناد بالادستی حزب٬ گام اول برای فعالیت سیاسی ذیل حزب اعتدال و توسعه است. اولویت حزب اعتدال و توسعه کادرسازی٬ توسعه کیفی تشکیلات و جذب همراهانی معتقد به گفتمان اعتدال است. جذب نیروهای معتقد و توانمند راهبرد فعالیت‌های تشکیلاتی ما است و ما هرگز این چارچوب‌ها را فدای توسعه کمی نخواهیم کرد».

گفتنی است در نشست هماهنگی رابطین شهرستانی حزب اعتدال و توسعه در استان تهران، درباره چگونگی فعالیت شوراهای شهرستان‌ها و نحوه هماهنگی آ‌ن‌ها با شورای استان بحث و تبادل نظر شد. همچنین در این جلسه مهندس عباس شفیعی؛ رئیس واحد تشکیلات استان تهران نکات تشکیلاتی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌های حزب در سطح استان تهران را تشریح کرد.
 
 
 
 


کد مطلب: 19

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/news/19/شفیعی-مبانی-فکری-فدای-توسعه-کمی-نخواهیم

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir