حضور اعضای حزب اعتدال و توسعه بوشهر در جشن عاطفه‌ها

28 شهريور 1397 ساعت 3:22

جمعی از اعصای حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر تصمیم گرفته‌اند با حضور فعال در جشن عاطفه‌ها، در تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان کم بضاعت استان سهیم شوند.


جمعی از اعصای حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر تصمیم گرفته‌اند با حضور فعال در جشن عاطفه‌ها، در تامین بخشی از نیازهای دانش آموزان کم بضاعت استان سهیم شوند.

این تصمیم در جریان دیدار جمعی از اعضای حزب از منزل دکتر حاجیانی رییس کانون پزشکان حزب و خانم صفر پور؛ عضو کانون فرهنگیان که اخیرا از سفر حج بازگشته‌اند اتخاذ شد.

بر همین اساس مقرر شد هر بک از اعضا در حد توانِ خود مبلغی را برای خرید نوشت‌افزار و دیگر اقلام مورد نیاز دانش آموزان اختصاص دهد.


کد مطلب: 105

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/news/105/حضور-اعضای-حزب-اعتدال-توسعه-بوشهر-جشن-عاطفه-ها

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir