گزارش تصویری: دیدار جوانان اعتدال و توسعه با علی مطهری

25 اسفند 1393 ساعت 22:03

روز دوشنبه 25 اسفندماه، جمعی از اعضای کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه با علی مطهری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.


روز دوشنبه 25 اسفندماه، جمعی از اعضای کانون جوانان حزب اعتدال و توسعه با علی مطهری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.


کد مطلب: 22

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/22/1/گزارش-تصویری-دیدار-جوانان-اعتدال-توسعه-علی-مطهری

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir