گزارش تصویری: جلسه هماهنگی رابطین استان تهران

20 مرداد 1394 ساعت 15:41

نشست هماهنگی رابطین حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان تهران روز سه‌شنبه 13 مردادماه در دفتر منطقه شمال‌غرب شهر تهران برگزار شد.


نشست هماهنگی رابطین حزب اعتدال و توسعه در شهرستان‌های استان تهران روز سه‌شنبه 13 مردادماه در دفتر منطقه شمال‌غرب شهر تهران برگزار شد.


کد مطلب: 18

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/18/1/گزارش-تصویری-جلسه-هماهنگی-رابطین-استان-تهران

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir