گزارش تصویری: همایش استانی اعتدال و توسعه در رشت

18 اسفند 1393 ساعت 22:25

همایش استانی حزب اعتدال و توسعه در گیلان عصر روز دوشنبه 18 اسفندماه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با سخنرانی مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.


همایش استانی حزب اعتدال و توسعه در گیلان، عصر روز دوشنبه 18 اسفندماه در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با سخنرانی مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.


کد مطلب: 16

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/16/1/گزارش-تصویری-همایش-استانی-اعتدال-توسعه-رشت

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir