نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه قزوین برگزار شد

19 آذر 1397 ساعت 12:17


نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه قزوین هجدهم آذر ماه  در دفتر این حزب برگزار شد.


کد مطلب: 140

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/140/1/نشست-سازمان-جوانان-دانشجویان-حزب-اعتدال-توسعه-قزوین-برگزار

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir