جلسه شورای حزب اعتدال و توسعه استان سمنان با حضور دکتر محمود واعظی

19 آذر 1397 ساعت 11:53


جلسه شورای  حزب اعتدال و توسعه استان سمنان با حضور دکتر محمود واعظی شامگاه دو شنبه دوازده آذر ماه  در دفتر این حزب  در استان سمنان برگزار شد.


کد مطلب: 136

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/136/1/جلسه-شورای-حزب-اعتدال-توسعه-استان-سمنان-حضور-دکتر-محمود-واعظی

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir