دومین جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

12 آذر 1397 ساعت 0:07


 دومین جلسه شورای مرکزی دوره جدید شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی حزب اعتدال و توسعه،  این جلسه  بعداز ظهر پنجشنبه 8 آذر ماه و با حضور اعضای دوره جدید شورای مرکزی برگزار شد.
 


کد مطلب: 128

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/128/1/دومین-جلسه-شورای-مرکزی-حزب-اعتدال-توسعه-برگزار

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir