بازدید جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه خوزستان از نمایشگاه هفته دولت

8 شهريور 1397 ساعت 2:37

جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان از نمایشگاه هفته دولت بازدید کردند.


 جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه استان خوزستان با حضور در نمایشگاه بین المللی اهواز به‌مناسبت  هفته دولت از نمایشگاهی که به همین مناسبت برگزار شده بود، بازدید کردند. 
 


کد مطلب: 106

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/106/1/بازدید-جمعی-اعضای-حزب-اعتدال-توسعه-خوزستان-نمایشگاه-هفته-دولت

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir