حزب اعتدال و توسعه 20 شهريور 1397 ساعت 2:58 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/111/نذری-متفاوت-حزب-اعتدال-توسعه-بوشهر -------------------------------------------------- همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد؛ عنوان : نذری متفاوت حزب اعتدال و توسعه بوشهر -------------------------------------------------- در حرکتی متفاوت، مراسم نذر آموزش و تهیه لوازم التحریر و اقلام آموزشی دانش آموزان معلول و نیازمند بوشهر برگزار شد. متن : در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، در حرکتی متفاوت، مراسم نذر آموزش و تهیه لوازم التحریر و اقلام آموزشی دانش آموزان معلول و نیازمند بوشهر برگزار شد. همزمان با ایام تاسوعا و عاشورا به منظور کمک به افراد نیازمند، حزب اعتدال و توسعه بوشهر همراه با انجمن های خیریه با توجه به نزدیکی بازگشایی مدارس در امسال در حرکتی متفاوت به جاي نذر معمول اقدام به تهيه اقلام نوشت افزار برای فرزندان افراد بی بضاعت و كم بضاعت نمود.