حزب اعتدال و توسعه 24 خرداد 1397 ساعت 21:33 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/97/اعضای-حزب-اعتدال-توسعه-بوشهر-فرماندار-این-شهر-دیدار-کردند -------------------------------------------------- عنوان : اعضای حزب اعتدال و توسعه بوشهر با فرماندار این شهر دیدار کردند -------------------------------------------------- دبیر حزب اعتدال و توسعه بوشهر گفت: «بازتاب فعالیت‌ها از سوی مدیران دستگاه‌ها، موجب تقویت رضایت‌مندی مردم از دولت و نظام خواهد شد». متن : دبیر حزب اعتدال و توسعه بوشهر گفت: بازتاب فعالیت ها از سوی مدیران دستگاه ها، موجب تقویت رضایت مندی مردم از دولت و نظام خواهد شد. به گزارش واحد اطلاع رسانی حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر، نشست هم اندیشی اعضای حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر با فرماندار و معاون سیاسی بوشهر، پنجشنبه 24 خردادماه 1397، با محوریت فرصت های توسعه شهرستان بوشهر در حوزه كارآفريني و اقتصادی و حفظ سرمایه های اجتماعی برگزار شد. فرماندار بوشهر در این دیدار با تأکید به اهتمام مدیران شهرستان برای توسعه همه جانبه، اظهار کرد: برای آگاهی از ظرفیت ها، شناخت موانع و مشکلات، اتاق فكری به منظور استفاده از ظرفيت جوانان، زنان، نخبگان و صاحب نظران تشکیل شده است و با جديت به دنبال ایجاد اشتغال پایدار در تمام حوزه ها هستیم. عباس جمشیدی ادامه داد: در نظر داریم که از ظرفیت های فکری و مشورتی و توانایی های نخبگان، به ویژه جوانان و اعضای حزب اعتدال و توسعه به عنوان یکی از احزاب حامی دولت در شهرستان استفاده نماییم. دبیر حزب اعتدال و توسعه استان بوشهر نیز با تشکر از فرماندار و معاونين وی در خصوص اولویت ها و تلاش های دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال و اقتصاد مطالبی را بیان و بر پایداری و تلاش همفکران خود، برای تحقق اهداف دولت و نظام اسلامی در همه زمینه ها خصوصاً اشتغال تأکید کرد. محمدصادق حاجیانی همچنین با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی فعالیت ها از سوی مدیران دستگاه ها، در ارتقای سطح آگاهی مردم از اقدامات دولت موثر بوده و موجب تقویت رضایت مندی مردم از دولت و نظام خواهد شد؛ اما متأسفانه این موضوع در شهرستان كمرنگ است. همچنین دبیر حزب اعتدال و توسعه شهرستان بوشهر نیز با برشمردن برخی موانع منطقه بر لزوم توجه به فرصت ها و آسیب ها و بهره گیری از توان نخبگان حزب و به ویژه استفاده از جوانان تأکید کرد. اميد فشنگ ساز یادآور شد: یکی از وظایف احزاب نزدیک به دولت اطلاع رسانی خدمات دولت است. در ادامه این جلسه آقايان دهجان، رحيمی ريیس كانون عشاير و مهندس تنگستاني و خانم ها صداقت عضو شوراي مركزي و اشعری ريیس شاخه استانی سازمان زنان حزب به بیان نظرات خود در باب نياز امروز جامعه به گفتگو و تعامل سازنده، استفاده از ظرفيت مغفول و ايجاد اميد در بين مردم پرداختند.