حزب اعتدال و توسعه 21 خرداد 1397 ساعت 16:00 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/87/بانک-سرنوشت-اعتدال-اصلاحات-یک-راستا-رقم-خورده-است -------------------------------------------------- عنوان : بانک: سرنوشت اعتدال و اصلاحات در یک راستا رقم خورده‌است -------------------------------------------------- مرتضی بانک تصریح کرد: «بنا بر شرایط موجود به نظر من خطا است که هماهنگی و همکاری بین حزب اعتدال و توسعه و جریان اصلاحات از بین برود. چه از سوی اصلاحات و چه از سوی اعتدال باید تلاش شود تا این انسجام و همکاری حفظ شود». متن : عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفـت: سرنوشت اعتدال و اصلاحات در یک راستا و با توجه به شرایط عمومی کشور، با یکدیگر رقم خورده است. مرتضی بانک در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا حزب اعتدال و توسعه با جریان اصلاحات برای انتخابات آتی همکاری خواهد داشت یا خیر، اظهار کرد: به دلیل اینکه مدت ها است به خاطر گرفتاری های کاری نتوانستم در شورای حزب شرکت کنم، پاسخ روشنی برای این سوال ندارم؛ اما من فکر می کنم که سرنوشت اعتدال و اصلاحات در یک راستا و با توجه به شرایط عمومی کشور، با یکدیگر رقم خورده است. وی ادامه داد: بنا بر شرایط موجود به نظر من خطا است که این هماهنگی و همکاری از بین برود. چه از سوی اصلاحات و چه از سوی اعتدال باید تلاش شود تا این انسجام و همکاری حفظ شود. فکر می کنم طی این چند دوره انتخابات یعنی دو دوره ریاست جمهوری و یک دوره انتخابات مجلس این همکاری ثمر بخش بوده است. گرچه باید قبول کنیم ظرفیت هر جریان متفاوت است و هرکدام به اندازه خودش تلاش کرده اما نمی توان از ثمرات آن سخن نگفت. بانک یادآور شد: در انتخابات های گذشته با همکاری میان جریان اصلاحات و جریان اعتدال گرا پیامی که به مردم داده شده بود پیامی بسیار روشن و موفق بوده است؛ مردم هم به خوبی پیام این همکاری را دریافتند چراکه با ذائقه آنان به شدت هماهنگی داشت. اصلا به همین دلیل بود که ائتلاف اصلاحات و اعتدال موفق بود. در این میان نباید فراموش کنیم که تندروهای اصولگرا طبیعتا اصلا به این همکاری راضی نیستند.